Tayyare Kültür Merkezi

Cumhuriyet tarihinin ilk modern sinema-tiyatro-konser salonları arasında yer alan Tayyare Kültür Merkezi, ünlü mimar Arif Hikmet Koyunoğlu’nun projesi doğrultusunda Tayyare Cemiyeti (Türk Hava Kurumu) tarafından yaptırılmış ve 1932 yılında hizmete açılmıştır. 1945 yılında Bursa Belediyesi tarafından satın alınan bina, uzun yıllar sinema ve hizmet binası olarak kullanılmış, 1991 yılında özgün biçimine geri döndürülmek amacıyla restorasyon çalışmalarına başlanmıştır.Tayyare Kültür Merkezi Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi eserleri arasında, en sade ve güzel örneklerinden birisidir.1995 yılında tamamlanan çalışmalar sonucunda Tayyare Kültür Merkezi adıyla hizmete sunulan bina, 700 kişilik konser-gösteri, 4 sergi, 100 kişilik toplantı salonları ile Bursa kültür yaşamında yerini almıştır. Tayyare Kültür Merkezi, sofitalı sahne sistemi, ses-ışık-projeksiyon ve sinema ile aynı anda 3 dilde çeviri yapma olanağı veren simultune sistemlerinin yanı sıra kulis, seminer ve toplantı odaları, teknik odalar, fuaye ve kokteyl salonu ile çok amaçlı kullanımlara yönelik olarak hizmet vermektedir.

Büyük Salon
700 kişi izleyici kapasitesi olan büyük salon tam ses ve ışık sitemi ile donatılmıştır. Belediye etkinliklerinin yanı sıra özel etkinlikler için kiraya verilmektedir.

Toplantı Salonu
Kültürel, sanatsal, bilimsel uluslararası kongreler, konferans, toplantı, söyleşi, panel, seminerler gerçekleştirilmektedir.

tkm

Büyük Salon Oturum Planı

TKM

Büyük Salon Sahne Planı

TKM

Toplantı Salonu Oturum Planı

Salon Kullanım Koşulları
BBB’ne bağlı kültürel mekanlarda etkinlik yapmak isteyenler bir dilekçe ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na başvururlar.

Salon tahsisi:
Başvuru dilekçesinde etkinliğin türü, talep yeri, tarihi ve saati,  etkinliğin amacı, konusu, referansları, konuşmacı biyografisi, hedef kitle, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar ile ilgili bilgilerin bulunması gerekir. Başvuru Kültür Sanat Kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurularda 60 günlük süre içerisinde yapılacak etkinlikler dikkate alınır.

Başvurunuzun kabul edildiğine dair yazının postaya verildiği tarihi izleyen yedinci (7) günü  tebliğ tarihi sayılmakta olup, tebliğ tarihinden itibaren on (10) gün içinde Bursa Büyükşehir Belediyesinin Bursa Halk Bankası Heykel Şubesi 45000002 no’lu hesabına ya da Kültür Şube Müdürlüğü’nden alınacak tahakkuk makbuzu ile Büyükşehir Belediyesi Veznesine toplam ücretin  ödenmesi ve makbuzun yatırılan gün 0 224 2249433 nolu faksa ya da bir fotokopisinin müdürlüğe iletilmesi gerekmektedir. Ücreti zamanında yatırılmayan salon tahsisleri iptal edilir.

Tahsis koşulları
1- Gösteri günü Maliye, Emniyet, Belediye ve benzeri kamu kurumları ile başvuru sahibi arasında doğabilecek olası sorunlardan BBB sorumlu tutulamaz.
2- Gösteri öncesi ve süresince giriş alanında etkinliği tanıtıcı nitelikte afiş, broşür, kitap kaset, cd. vs. tanıtım malzemelerinin satışı yapılabilecek, söz konusu satışla ilgili yasal izinler başvuru sahibi tarafından alınacaktır. BBB satışlarla ilgili hiçbir konuda sorumluluk kabul etmez.
3- TKM’de etkinlik gerçekleştirenler TKM gişesinden ücretsiz olarak yararlanır.
4- WC ve vestiyerler ücretsizdir.
5- Ücret bedellerini zamanında yatırmayanların etkinliği iptal olur ve bir çalışma sezonu etkinlik yapma hakkını da kaybeder.
6- İptal edilen etkinliklerin ücreti iade edilmez, ancak afet, ölüm vb. geçerli mazeretini belgelediği takdirde başvuru sahibine tahsis ücreti geri ödenir.
7- Tahsis ücreti ödenmiş etkinliklerin sahibi hakkını, başka kişi veya kuruluşa devir edemez.
8- Gösteri günü kullanılan eşyaların kaybolmasından, tahribe uğramasından ve değerinde meydana gelebilecek zararlardan BBB sorumlu olmayıp, sorumluluk etkinliği gerçekleştirene aittir.
9- Başvuru sahibi etkinlik süresince doğabilecek her türlü zararı ödemekle yükümlüdür.
10- Başvuru sahibi gerekli durumlarda beraberinde getireceği ses ve ışık sistemlerini ya da yalnızca BBB ışık ve ses sistemini BBB teknik sorumluların onayı ve gözetimlerinde kullanabilir.
11- Başvuru sahibi eğer kulisleri kullanmak istiyor ise kulis ve sahne kullanma koşullarına uymak zorundadır.
12- Etkinliğin gerçekleşmesini izleyen en fazla 12 saat içinde etkinlikte kullanılan malzemelerin BBB’ne bağlı kültürel mekanlardan alınması ve taşınması gerekir. Malzemelerin kaybolmasından ya da hasara uğramasından ilgili Şube Müdürlüğü sorumlu değildir.
13- Gerçekleştirilen etkinliklerin fotoğraf, saydam, film, video v.b.’lerinin alınabilmesi etkinliği gerçekleştirenin iznine bağlıdır. BBB bu konuda hiç bir sorumluluğu üzerine almaz.
14- Fazla seyirci alınmasından doğabilecek izdiham ve diğer olaylardan başvuru sahibi sorumludur.