GÖLGE OYUNUNUN YENİ REPLİKLERİ KOCAELİ’DEN

0
1658

10 ARALIK 2012

 

GÖLGE OYUNUNUN YENİ REPLİKLERİ KOCAELİ’DEN
– KARAGÖZ VE HACİVAT YENİ REPLİKLERİNE KAVUŞTU
– BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ‘KARAGÖZ HACİVAT GÖLGE OYUNU METNİ YAZIM YARIŞMASI’NIN SONUÇLARI BELLİ OLDU.
– 600 YILLIK GELENEĞİN ÇAĞDAŞ NORMLAR VE GÜNCELLENMİŞ METİNLERLE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASI AMACIYLA BAŞLATILAN YARIŞMAYA KOCAELİ’DEN KATILAN NACİ TANER BÜYÜKARMAN, ‘KARAGÖZ’ÜN DEDEKTİFLİĞİ’ ADLI ESERİYLE BİRİNCİ OLDU.
– İSTANBUL BAKIRKÖY’DEN YARIŞMAYA KATILAN RAHİME ATASAYAR’IN ‘KARAGÖZ İŞ ARIYOR’ ADLI ESERİ 2. VE İSTANBUL BEYOĞLU’NDAN ALİ ÖMÜR ULUSOY’UN ‘KARAGÖZ – REJİSÖR’ ADLI ESERİ DE 3. OLDU.

BURSA – Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez gerçekleştirilen ‘Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu Metni Yazım Yarışması’na Kocaeli’den katılan Naci Taner Büyükarman, ‘Karagöz’ün Dedektifliği’ adlı eseriyle 1. oldu.

Türk kültürünün 600 yıllık geleneğinin çağdaş normlar ve güncellenmiş metinlerle gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen ‘Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Metni Yazım Yarışması’, metin yazarlarından büyük ilgi gördü. 107 eserin katıldığı yarışmaya en yoğun katılımı 27 eserle Bursa gösterdi.
Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ordu, Yalova, Sakarya, Ağrı, Erzurum, Konya, Mersin, Samsun, Gaziantep, Malatya, Kayseri, Eskişehir, Amasya, Adana, Akşehir, Balıkesir, Antalya ve K.K.T.C’den de katılım sağlanan yarışmada, Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği’nden (UNIMA) Prof. Dr. Özdemir Nutku, UNIMA Türkiye Milli Merkezi Başkanı Mevlüt Özhan, Prof. Dr. Nurhan Tekerek, Ünver Oral ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı Ahmet Ö. Erdönmez’den oluşan seçici kurul, 8 Aralık Cumartesi günü Tayyare Kültür Merkezi’nde son değerlendirmelerini yaptı.
Şartnameye uygun olarak hazırlanan 101 çalışmanın değerlendirmeye dahil edildiği toplantıda eserler, Karagöz-Hacivat gölge oyunlarının klasik yazım kalıbı olan giriş, söyleşme, oyun, bitiş bölümlerine ve perdede oynatım tekniğine uygunlukları, içerikleri, anlatım dili, duruluk, anlaşılabilirlik ve sahnelerin tiyatral kurgusu dikkate alınarak titizlikle değerlendirildi.

Birinci Kocaeli’den
Yapılan değerlendirmeler sonucunda yarışmaya Kocaeli’den katılan Naci Taner Büyükarman’ın ‘Karagöz’ün Dedektifliği’ adlı eseri birinci oldu. İkinciliğe, İstanbul Bakırköy’den yarışmaya katılan Rahime Atasayar ‘Karagöz İş Arıyor’ adlı eseriyle, üçüncülüğe de ‘Karagöz – Rejisör’ adlı eseriyle İstanbul Beyoğlu’ndan yarışmaya katılan Ali Ömür Ulusoy hak kazandı. Değerlendirmeler sonucunda ‘Tıknefes Karagöz’ adlı eserle Ankara’dan İshak Tekgül, ‘Karagöz Üniversitede’ adlı eserle Ankara’dan Seyfi Şirin ve ‘Karagöz İskele Babası’ adlı eserle İzmir’den Cem Günen de mansiyon ödüllerine hak kazandı. Derece alan eserlerin kitap halinde yayınlanacağı ve birinci olan esere 5 bin, ikinci esere 3 bin 500, üçüncü esere 2 bin TL ve mansiyona layık görülen eserlere de bin TL para ödülünün verileceği yarışmanın ödül töreni ise Ocak ayında gerçekleştirilecek.

 

zp8497586rq
zp8497586rq